Projektidé: Svenska för gymnasieelever

Egg sandwich
Bildkälla: Wikimedia Commons

Jag har i många år jobbat som professionell svensk i projektet Låna en nordbo och även på Nordisk kulturkontakts språkcaféer. Konceptet går ut på att finskspråkiga skolor i Finland får låna en nordbo som sedan besöker dem och berättar om sig själv och sitt land.

Inspirerad av projektet kom jag på att man kanske skulle kunna skapa ett nytt projekt där man mer regelbundet får närma sig den svenska kulturen utanför skolkontexten.

I sin korthet skulle det innebära att finskspråkiga studenter lokalt samlas varje vecka för att diskutera svenskan i Finland och i Sverige samtidigt som olika gäster bjuds in med anknytning till Sverige och Svenskfinland. Även olika exkursioner görs för att bland annat upptäcka det svenskspråkiga huvudstadsregionen.

Kulturfonden nästa?

LingDA Student Conference

På torsdag smäller det. Då får jag uppleva min första konferens där jag själv kommer att stå vid podiet. Nervöst? O ja! Speciellt som presentationen ska vara på engelska, ett språk jag sällan får tala, samtidigt som nervositet brukar göra saker och ting värre.

Det är ändå sådana här tillfällen man bara måste kasta sig in i. Man blir inte kung på en dag och man blir aldrig kung om man inte försöker bryta sig loss från plogen.

Bildspelet är i alla fall färdigt och kommer handla om min pro gradu-avhandling och de resultat jag fått. Mest kommer jag ändå att behandla metoden i min undersökning, eftersom den är något mer intressant än resultaten i sig.

Uppdatering kommer!

Filer:
Presentation_Markus_Söderman
soderman_markus_pro_gradu

Länkar:
https://blogs.helsinki.fi/lingda-conference/

Fornnordisk språkapp

Som en del av Android Basics Nanodegree by Google har jag till uppgift att skapa en språkapp där man kan lära ett valfritt språks vokabulär. Alltså det mest grundläggande som nummer, familj, kroppsdelar och dylikt.

Mitt projekt är en app där man kan lära sig fornnordiska och det går si sådär. När jag blev antagen till kursen räknade jag inte med att komma vidare efter inledningsfasen, mycket på grund av att kursen innehåller mycket kodande i Java. Jag kom dock vidare, men just nu är det just Javas krånglighet igen som spökar, och även om jag kan skapa en app med flera olika fönster stampar jag på stället för att jag inte kan få en del i en lista (TextView) att visa flera rader text. Nå det är väl bara att nöta på…

Hej världen!

Hej världen! Varje datorprograms moder och det man som kodare i regel börjar med. Alltså en strimma kod som på ett eller annat sätt återger ”Hej världen”. I Python är det så enkelt som:

print(”Hej världen!”)

medan det i språk som C++ är något krångligare med:

#include

int main()
{
std::cout << ”Hello World!”;
}

Jag har nästan obefintlig erfarenhet med C++ som programspråk och mycket mer med Java och absolut mest med Python. Mycket av det som gjort att jag sysslat mest med Python är den enkla syntaxen, vilket gör att man lär sig koda i ett mycket högre tempo med Python än till exempel med Javas krångliga syntax.

Vissa saker måste man ändå erkänna, och det är att det är lättare att undvika syntaxfel i Java än i Python eftersom det senare språket är beroende av tabbar eller 4 x blanksteg (de ska inte blandas i koden!) för att ange loopar och funktioner medan den tidigare avgränsar dessa med väl synliga klammerparenteser -> {

Man får inte heller som man vill och tyvärr har jag på senare tid hamnat att skriva kod i Java på grund av att jag antogs till apputvecklarutmaningen anordnad av Udacity och Google där jag fått lära mig utveckla appar till Androidmobiler. Men nötande är allt lärandes moder och nu börjar även Java kännas lika bekant som Python.