Brev till Söderhamns kommun gällande kommunens minoritetspolitiska arbete


Hur fungerar Söderhamns kommuns verksamhet för den sverigefinska minoriteten?

Söderhamns kommun anslöts till det finska förvaltningsområdet februari 2018. Anslutningen skulle innebära bättre service och språkliga rättigheter för kommunens sverigefinska invånare och kanske en möjlighet för Söderhamn att profilera sig som en öppen kommun som tar hand om sina invånare även om de tillhör en viss minoritet.

Det första året som en del av förvaltningsområdet gick gemene kommuninvånare omärkt förbi. Och ingen direkt märkbar kommunikation om kommunens nya status tycks har spridits. Fortfarande år 2020 finns ingen information digitalt på soderhamn.se mer än skrivelsen ”Andra bestämmelser gäller för minoritetsspråk såsom samiska, finska,
tornedalsfinska[sic!] , romani och jiddisch” vad gäller rätten till modersmålsundervisning. Inte heller någon information om rätten till förskola, helt eller till en väsentlig del på finska, finns att tillgå digitalt.

I februari skrevs en insändare i Söderhamns-kuriren som även publicerades på helahälsingland.se där kommunens agerande eller brist därav ifrågasattes. Insändaren besvarades av dåvarande kommunchef Thomas Norgren och kommunikationschef Matilda Green vilka redogjorde för vad som gjorts och vad som kommer göras, men kommenterade inte den absolut viktigaste frågan vad gäller finskans överlevnad i Söderhamn, nämligen rätten till utbildning i språket.

Efter kontakt med representanter för den sverigefinska minoriteten märktes en uppenbar uppgivenhet inför situationen i Söderhamn vad gäller finskan, samt att målsmän till dem som har rätt till exempelvis förskola på finska inte känner till vilka rättigheter som finns. Med nuvarande politik kommer finskan inte att finnas i kommunen om några år och ortens sverigefinnar riskerar att likt skogsfinnarna assimileras och bli en historisk kuriosa.

Mina frågor till Söderhamns kommun är:

  1. Vad har kommunen gjort för att garantera barnens rätt till förskola helt eller till en väsentlig del på finska? (Se 12 a § Skollagen (2010:800))
  2. När kommer den information som utlovades till 2019 av Norgren och Green att finnas tillgänglig på soderhamn.se? (Helahälsingland.se, 2018)
  3. Sedan 2019 ska kommuner och landsting anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Vilka är dessa mål och riktlinjer för Söderhamns del? (Se 5 b § Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724))
,