Vipunen


Koden nedan är för att plocka ut data från Vipunen.fi. En portal med statistik från Finlands universitet. Programmet hämtar datan i Json-format och spar den lokalt. En del filer är väldigt stora, med henkilosto som den största på ungefär 2,7 Gb.

Ett större pråjekt jag sysslar med går under namnet ViPynen och kommer att vara ett ännu bättre sätt att hämta data från Vipunen med hjälp av Python. Du kan följa projektet här: https://github.com/Romuruotsalainen/ViPynen

Python:

import urllib.request
import requests
import json
print("Allt importerat. Öppnar filer.")

områden = [
 "avoin_yliopisto", 
 "erilliset_opinto_oikeudet",
 "suoritteet",
 "toimipisteet",
 "avoin_amk",
 "amk_talous",
 "koulutusluokitus",
 "yo_talous",
 "suorittanut55",
 "ytl_arvosanat",
 "harjoittelukoulut",
 "alayksikkokoodisto",
 "koulutuksenkustannukset",
 "toimitilat",
 "henkilosto",
 "muu_henkilosto_amk",
 "taydennyskoulutukset",
 "opinnaytetyot",
 "julkaisut"
]

for namn in områden:
 api = "http://api.vipunen.fi/api/resources/" + namn + "/data"
 json_data = requests.get(api).json()
 with open(namn + ".json", "w") as filen:
  json.dump(json_data ,filen)
  print(namn + " är skriven.")