Forskningen som tog en ny vändning


Ni som känner mig vet att jag sedan 2017 varit doktorand och skrivit min avhandling kring språkval i digitala miljöer. Förra året tog doktorerandet en helt ny vändning då jag hastigt och plötsligt blev erbjuden ett treårigt kontrakt i ett projekt med stark inriktning på psykologi.

Att vara doktorand i Finland kan vara mycket annorlunda från att vara doktorand i Sverige. I Sverige måste vara avlönad för att ens kunna vara doktorand. I Finland kan man gå längre tider oavlönad och med ganska osäker framtid eftersom man ibland lever från stipendium till stipendium. Så har det även varit för mig. Under 2022 arbetade jag främst vid en mottagningscentral (flyktingförläggning) vilket skapade ett rätt naturligt avbrott i mina doktorandstudier. Akademin fanns ändå i bakgrunden,

Vid ett rutinärende på min egen institution föddes en diskussion med min handledare Jan Lindström där han i slutändan frågade om jag var intresserad att arbeta inom projektet EnTiTy som finansierats av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Det skulle så klart betyda att inriktningen på mina doktorandstudier skulle få ändras en aning.

Pandemiåren var svår för mig psykiskt och slutade rent av i skilsmässa efter att ha varit med samma person i 15 år. Det betydde även att mitt avhandlingsskrivande gått ganska dåligt framåt och mina artiklar blev bara nästan färdiga. Jag har fortfarande en dröm att de ska bli färdiga, men det känns ändå inte som att jag måste börja om från början.

Jag bekantade mig EnTiTy, forskningsplanen och vad det hela gick ut på innan jag avgav ett definitivt svar. Även om tre år långt kontrakt var lockande, så ska man inte ge sig in i något som man inte upplever att man klarar av eller saknar intresse för. I EnTiTy kommer vi att undersöka engagemanget i mellanmänskliga interaktioner och hur engagemanget påverkas av att den sker dels ansikte mot ansikte och dels hur den påverkas då samtalen sker via en skärm. Projektet var och jag kommer fortfarande kunna ha språk och den digitala världen som ämne, så valet var i slutändan ganska lätt.

Ni kommer att kunna följa men doktorandprocess här och på Instagram om ni söker efter kontot ”doktorandliv”.