Etikett: finland

  • Projektidé: Svenska för gymnasieelever

    Projektidé: Svenska för gymnasieelever

    Jag har i många år jobbat som professionell svensk i projektet Låna en nordbo och även på Nordisk kulturkontakts språkcaféer. Konceptet går ut på att finskspråkiga skolor i Finland får låna en nordbo som sedan besöker dem och berättar om sig själv och sitt land. Inspirerad av projektet kom jag på att man kanske skulle…