Etikett: Udacity

  • Hej världen!

    Hej världen! Varje datorprograms moder och det man som kodare i regel börjar med. Alltså en strimma kod som på ett eller annat sätt återger ”Hej världen”. I Python är det så enkelt som: print(”Hej världen!”) medan det i språk som C++ är något krångligare med: #include int main() { std::cout << ”Hello World!”; }…