Svar från Söderhamns kommun


I ett tidigare inlägg publicerades ett brev till Söderhamns kommun. Brevet hades kickats ut bland annat till kommunchefen som sedermera har svarat på brevet. Svaret finns här nedan. (Egen fetstil.)

Hej Markus

Tack för dina frågor och ditt engagemang.

Jag återkommer här med svar på dina frågor:

Fråga: Vad har kommunen gjort för att garantera barnens rätt till förskola helt eller till en väsentlig del på finska? (Se 12 a § Skollagen (2010:800)
Svar: Söderhamns kommun agerar utifrån Skollagen ifall önskemål om förskola, helt eller till en väsentlig del på finska, kommer från vårdnadshavare. Enligt verksamhetschef Förskola har vi inte något sådan önskemål idag.

Fråga: När kommer den information som utlovades till 2019 av Norgren och Green att finnas tillgänglig på soderhamn.se? (Helahälsingland.se, 2018)
Svar: Information om vad finskt förvaltningsområde innebär, och vilka rättigheter medborgare har, kommer att finnas publicerad på soderhamn.se under februari månad – förutsatt att översättning görs av kvalitetssäkrad översättare.

Fråga: Sedan 2019 ska kommuner och landsting anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Vilka är dessa mål och riktlinjer för Söderhamns del? (Se 5 b § Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724))
Svar: Söderhamns kommun har ännu inte beslutat om mål eller riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete men jag tar med mig frågan med vår politiska ledning och återkommer snarast möjligt.

Med vänliga hälsningar

Patrik Jakobsson
Kommunchef
Kommunstyrelseförvaltningen
Söderhamns kommun

Kommentarer

Det är först och främst glädjande att Söderhamns nya kommunchef tagit till sig frågan och faktiskt verkar göra något åt saken. Men eftersom vi väntat på rätt information i två år nu, så ska man inte ta ut segern i förskott.

Söderhamns kommun agerar utifrån Skollagen ifall önskemål om förskola, helt eller till en väsentlig del på finska, kommer från vårdnadshavare. Enligt verksamhetschef Förskola har vi inte något sådan önskemål idag. 

För att hänvisa till skollagens 12e paragraf:
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket. Lag (2018:1368).

Det framgår inte av svaret huruvida vårdnadshavarna tillfrågas eller ej, bara att det inte finns sådana önskemål för tillfället. Men om man tittar på kommunens anmälningsblankett till förskolan finns inget alternativ där man kan välja förskola på finska. Förvisso kan man fylla i rutan övriga upplysningar, men den rutan kommer nog ingen på tanken att fylla i, i det här fallet med tanke på att de flesta inte ens känner till att Söderhamn är en del av finska förvaltningsområdet.

Söderhamns kommun har ännu inte beslutat om mål eller riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete men jag tar med mig frågan med vår politiska ledning och återkommer snarast möjligt.  

Det är bra, för det behövs en plan. Annars kan inte finskan utvecklas i kommunen.

Vi får se hur det utvecklas i framtiden, men nu verkar något ske i alla fall.