Akademiskt


 

Publicerat

Onlinespelen är en mångspråkig värld, Språkbruk Nr 3/2019

Konferenser och seminarier

SURU – Svensk-finskt översättarseminarium, 18-19.10.2018

Rubrik: Språkval i digitala miljöer – exempel från unga finlandssvenskars internetanvändande

Presentation (PDF)

1st LingDA Student Conference, 17 maj 2018

Rubrik: A Study on Finland Swedes’ Internet Usage – Language Choice in Digital Environments

Bildspel: Presentation_Markus_Söderman

 

Filosofie magister 2018
Nordiska språk

Pro gradu-avhandling:
En studie i finlandssvenskars internetanvändning – språkval i digitala miljöer

Kandidatexamen 2015
Nordiska språk