Digitalt språkval


UNDER UPPBYGGNAD 🙂

Varje dag kommunicerar miljontals människor med hjälp av digitala medel. Det kan ske i olika chattar på en dator, med hjälp av olika applikationer på en smart-telefon eller genom att man ringer röstsamtal mellan datorer och telefoner. Kommunikationen går inte heller sällan över nationsgränser och till och med till andra sidan jordklotet. Det här är direkt tvåvägskommunikation mellan människor, men all digital kommunikation är långt från att vara endast av den typen av kommunikation. Nu sker

Året då Tim Burners-Lee lanserade den första webbläsaren hände något som skulle stöpa om hela samhället. Även om internet funnits tidigare brukar man ändå kunna se det tillskrivas Burners-Lee och hans uppfinning. Detta skedde i början på 1990-talet och teknologin hade utvecklats inom internationella sammanhang där engelska var det gemensamma arbetsspråket. Det betydde att de första webbsidorna hade engelskspråkigt innehåll och att språket i sig hade ett rejält försprång jämfört med andra språk.

Till en början var internet främst något stora organisationer och offentliga aktörer använde sig av. Det var alltså inte enskilda användare som tog del av den nya teknologin och de möjligheter och risker den erbjöd och fortfarande erbjuder. I Europa ändrades detta mot slutet av 90-talet då modem började dyka upp i folks hem.