Kategori: Android

  • Fornnordisk språkapp

    Som en del av Android Basics Nanodegree by Google har jag till uppgift att skapa en språkapp där man kan lära ett valfritt språks vokabulär. Alltså det mest grundläggande som nummer, familj, kroppsdelar och dylikt. Mitt projekt är en app där man kan lära sig fornnordiska och det går si sådär. När jag blev antagen till…