Fornnordisk språkapp


Som en del av Android Basics Nanodegree by Google har jag till uppgift att skapa en språkapp där man kan lära ett valfritt språks vokabulär. Alltså det mest grundläggande som nummer, familj, kroppsdelar och dylikt.

Mitt projekt är en app där man kan lära sig fornnordiska och det går si sådär. När jag blev antagen till kursen räknade jag inte med att komma vidare efter inledningsfasen, mycket på grund av att kursen innehåller mycket kodande i Java. Jag kom dock vidare, men just nu är det just Javas krånglighet igen som spökar, och även om jag kan skapa en app med flera olika fönster stampar jag på stället för att jag inte kan få en del i en lista (TextView) att visa flera rader text. Nå det är väl bara att nöta på…

, , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *