Kategori: Udacity

  • Fornnordisk språkapp

    Som en del av Android Basics Nanodegree by Google har jag till uppgift att skapa en språkapp där man kan lära ett valfritt språks vokabulär. Alltså det mest grundläggande som nummer, familj, kroppsdelar och dylikt. Mitt projekt är en app där man kan lära sig fornnordiska och det går si sådär. När jag blev antagen till…

  • Hej världen!

    Hej världen! Varje datorprograms moder och det man som kodare i regel börjar med. Alltså en strimma kod som på ett eller annat sätt återger ”Hej världen”. I Python är det så enkelt som: print(”Hej världen!”) medan det i språk som C++ är något krångligare med: #include int main() { std::cout << ”Hello World!”; }…