Projektidé: Svenska för gymnasieelever


Egg sandwich
Bildkälla: Wikimedia Commons

Jag har i många år jobbat som professionell svensk i projektet Låna en nordbo och även på Nordisk kulturkontakts språkcaféer. Konceptet går ut på att finskspråkiga skolor i Finland får låna en nordbo som sedan besöker dem och berättar om sig själv och sitt land.

Inspirerad av projektet kom jag på att man kanske skulle kunna skapa ett nytt projekt där man mer regelbundet får närma sig den svenska kulturen utanför skolkontexten.

I sin korthet skulle det innebära att finskspråkiga studenter lokalt samlas varje vecka för att diskutera svenskan i Finland och i Sverige samtidigt som olika gäster bjuds in med anknytning till Sverige och Svenskfinland. Även olika exkursioner görs för att bland annat upptäcka det svenskspråkiga huvudstadsregionen.

Kulturfonden nästa?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *