Ansökningar


Det har blivit långt mellan mina inlägg men av en bra anledning. September är en klassisk ansökningsperiod och även jag hade mina ansökningar att lämna in. Det blev först en ansökning till Helsingfors universitet och sedan en till Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Och sommaren var ju sommaren 🙂

Ansökningen till ”uni” var en ansökan till doktorandprogrammet i språkforskning. Jag tänker nämligen fortsätta där min pro gradu-avhandling tog slut. Eller rättare sagt ska jag leta efter svar på frågor som fortfarande är obesvarade. Att lämna in en doktorandansökan skulle visas vara något som kräver en hel del arbete. Ansökan är öppen två veckor och det ungefär så lång tid som krävs för att få ansökan färdigskriven! Det är alltså inget man sitter och svettar sig igenom ”kvällen innan”.

Samtidigt som ansökan till uni skulle in öppnade även SLS sin ansökningsportal för doktorandstuderande (eller aspirerande sådana). Det innebar att jag fick två omfattande ansökningar att skriva under en ganska kort period!

Nu är de inlämnade i alla fall och en oerhört stressig tid ligger bakom mig. Nu kan man börja arbeta på andra projekt, som till exempel Norr om Stans Svenska dagen-firande där man nu ska stå som konferencier.  Spännande!