Etikett: sls

  • Ansökningar

    Det har blivit långt mellan mina inlägg men av en bra anledning. September är en klassisk ansökningsperiod och även jag hade mina ansökningar att lämna in. Det blev först en ansökning till Helsingfors universitet och sedan en till Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Och sommaren var ju sommaren 🙂 Ansökningen till ”uni” var en ansökan…