LingDA Student Conference


På torsdag smäller det. Då får jag uppleva min första konferens där jag själv kommer att stå vid podiet. Nervöst? O ja! Speciellt som presentationen ska vara på engelska, ett språk jag sällan får tala, samtidigt som nervositet brukar göra saker och ting värre.

Det är ändå sådana här tillfällen man bara måste kasta sig in i. Man blir inte kung på en dag och man blir aldrig kung om man inte försöker bryta sig loss från plogen.

Bildspelet är i alla fall färdigt och kommer handla om min pro gradu-avhandling och de resultat jag fått. Mest kommer jag ändå att behandla metoden i min undersökning, eftersom den är något mer intressant än resultaten i sig.

Uppdatering kommer!

Filer:
Presentation_Markus_Söderman
soderman_markus_pro_gradu

Länkar:
https://blogs.helsinki.fi/lingda-conference/